JAS Westland

In het drukke leven van jongeren past een moderne manier van communiceren. Na het succes van de Facebook-pagina voor jongeren, lanceert de gemeente Westland nu de speciaal ontwikkelde app JAS (Jongeren aan de slag). Dit was ook een mooie aanleiding om het logo te vernieuwen. Wethouder Marga de Goeij nam het nieuwe logo op 25 februari in ontvangst van de twee trotse jonge ontwerpers.

Jongeren Aan de Slag Westland is een initiatief van de gemeente Westland gericht op voortijdig schoolverlaters en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De app JAS moet zoveel mogelijk Westlandse jongeren helpen om hun weg naar leren of werken te vinden.

Wethouder Marga de Goeij: in het Westland is de werkloosheid onder de jeugd gelukkig nog beperkt. Maar we moeten wel alert zijn, eraan bijdragen dat de huidige generatie aan het werk komt. Deze app helptde jongeren om zelf aan de slag te gaan. Wij zijn regionaal trekker van de aanpak jeugdwerkloosheid.Stages zijn een belangrijk speerpunt, jongeren moeten ervaring op kunnen doen om hun plek te vinden op de arbeidsmarkt.

De aanpak Jeugdwerkloosheid ligt op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs. De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven is in Westland heel sterk. Daarom is Westland regionaal de trekker van het actieplan jeugdwerkloosheid. De aanpak richt zich op alle jongeren die werkloos zijn of een opleiding volgen, met of zonder startkwalificatie. Ambitie is het terugdringen van werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar en jongeren te laten uitstromen naar baan, een opleiding, een leerwerkplek (BBL), een stageplek (BOL) of een werkervaringsplek.